درباره ما

تقدیرنامه هتل زهره اصفهان

هتل زهره اصفهان به این وسیله مراتب سپاس و قدردانی خود را از تلاش این سامانه در زمینه گردشگری و رزرواسیون تقدیم کرده است.

مجالی دست داد تا بدینوسیله زحمات شما دوست گرامی و همکارانتان در زمینه گردشگری و فرهنگ سازی رزرواسیون اینترنتی را ارج نهیم و کمال تشکر و قدردانی را به عمل آوریم.
امیدواریم کماکان بتوانیم در این راستا همکاری مستقیم و صمیمانه تان را ادامه دهیم.