درباره ما

مجوز سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

سامانه رزرواسیون مهر وابسته به شرکت بستان سفر کیش است که از سمت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دارای مجوز می باشد. در ادامه تصویر گواهی احراز صلاحیت فعالیت این شرکت در زمینه گردشگری آورده شده است.