دلایل قبول یا رد ارسال نظر

نظرات پس از بررسی برای نمایش تایید می شوند و بعضی از نظرات بدلایل زیر نمایش داده نخواهد شد خواهشمند است در ارایه نظرات دقت نموده و با ارایه ایمیل خود در صورت رد نظر , دلایل آن به اطلاع شما خواهد رسید .در ضمن تایید نظر معمولا بین 48 تا 72 ساعت زمان می برد. با اینحال در بعضی از زمانها و در خصوص بعضی از نظرات ممکن است این زمان طولانی تر باشد.

- فرض ما بر انصاف و صداقت نظر دهندگان است. با اینحال ما با توجه به ابزارهای کنترلی ، داده های موجود و اطلاعات کارشناسان نظرات را بررسی می کنیم.

- اگر نظر ارسالی مطابق با این شرایط ارسال شده باشند مثبت یا منفی بودن نظر فرقی نمی کند.
- در صورتی که نظر شما تایید نشد بایستی با همان ایمیلی که موقع ارسال نظر وارده نموده به ما ایمیل بزند، ما دلیل عدم تایید نظر را ارسال خواهیم نمود.
-این سامانه اختیار درج و یا حذف نظر , حدف بخشی از مطالب نظر را بصورت یک طرفه دارد همچنین می تواند جوابیه مسئول مرتبط را نیز درج نماید و هیچ کس حق اعتراض ندارد.

- هر کس نسبت به نظری اعتراض دارد می تواند در بخش تماس با ما این موضوع را مطرح نموده تا بررسی گردد.

- از نوشتن نظر بصورت فینگلیسی و کیبورد غیر فارسی بپرهیزید .

- نوشتن نظرات کلی مانند خیلی بد بود و یا خیلی خوب بود بدون ذکر دلیل منطقی مانع از تایید شدن نظر خواهد شد.
- نوشتن توهین و استفاده از کلمات رکیک و خارج از عرف باعث حذف نظر خواهد شد.

- ما نهایت سعی خود را انجام می دهیم تا نظرات صحیح را برای نمایش تایید نماییم. با اینحال با توجه به تعداد زیاد نظرات و محدودیتهای موجود امکان دارد بعضی از نظرات هم صحیح نباشند. ما همانگونه که در شرایط استفاده از سایت هم گفتیم درستی يا کامل بودن محتوای تمام نظرات را تایید نمی نماییم و هرگونه خسارت احتمالی که در نتيجه‌ استفاده از اطلاعات يادشده وارد شود را تضمين نمی‌کنیم و مسووليتی نيز در قبال آن به عهده نمی‌گيریم. همینطور مجدد تاکید می نماییم تمامی نظرات ارسالی در این سایت بیانگر دیدگاه و عقاید شخصی نویسندگان آن بوده و هیچگونه مسئولیتی متوجه مدیران و تنظیم کنندگان این سایت نمیباشد.