لوح تقدیر هتل ونوس اصفهان

تقدیرنامه هتل ونوس اصفهان جهت قدردانی و سپاس از خدمات و تلاشهای این سامانه در زمینه انجام رزروهای اینترنتی می باشد.

بدینوسیله این هتل مراتب تقدیر و سپاس خود را از تلاشهای آن مجموعه اعلام می دارد.
باعث افتخار و مباهات است که میزبان و پذیرای مهمانان محترم و با فرهنگ و فهیمی باشیم که از طریق سامانه رزرواسیون مهر این هتل را برگزیده اند.
امید است همچون گذشته همکاری تنگاتنگ این هتل با آن مجموعه برقرار باشد.