درباره ما

با ارسال عکس مشتری ويژه ما شويد

سامانه رزرواسيون مهر جهت اطلاع رساني بهتر، از مسافراني که به هتل ها و جاذبه های مختلف در شهرهاي داخل کشور سفر نموده اند، درخواست می نمايد عکس هاي سفر خود رابه آدرس ايميل info@egardesh.com ارسال نمايند تا پس از تاييد در وب سایت www.egardesh.com درج گردد.

رزرواسيون مهر به ده نفر از کساني که بيشترين تعداد عکس را در مورد هتل ها، شهرها و جاذبه هاي گردشگری درج نمايند، به عنوان مسافر ويژه خود محسوب نموده و در صورت سفر به کيش از 50% تخفيف اقامت در هتل های کيش برخوردار خواهند بود.

خواهشمند است ابتدا در وب سايت عضو شده سپس با همان ايميل عضويت عکس ها را ارسال نمائيد.

شرايط عکس ها:

- عکس هايی قابل نمايش هستند که متناسب با عرف و جامعه، قابليت نمايش عمومی داشته باشند.

- حضور شما و همراهان در عکس الزامی نيست، ولی حضور شما يا همراهان نبايد موضوعيت عکس را تحت الشعاع قرار دهد.

- برای هر شهر يا هتل يا جاذبه گردشگری حداکثر می توانيد 5 عکس ارسال نمائيد.

- در مورد هر عکسی يک توضيح کوتاه، تاريخ سفر و مکان عکس را نيز ذکر نمائيد.