لیست قیمت های تور نوروزی هتل شایگان کیش

خواهشمند است تاریخ مورد نظر را در لیست چک نمایید و پس از انتخاب از طریق تلفنهای دفتر تهران اقدام نمایید. درخواست میگردد بدلیل ترافیک بالای این روزها پس از جمع بندی سایر همراهانتان نسبت به رزرو اقدام نمایید زیرا جارتر بودن پروازها تورها به هیچ عنوان امکان کنسلی ویا تغییر تاریخ ندارد.

نکات قابل توجه :

- قیمت ها هر نفر تور به توامان می باشد.

- کودک بالای 5 سال جهت پذیرش در هتل بزرگسال محسوب می گردند.

- تحویل اتاق هتل ساعت 14 و تخلیه اتاق ساعت 12 می باشد.

- نرخ زیر 2 سال جهت صدور بلیط 10% بزرگسال بوده و همراه داشتن کپی شناسنامه جهت صدور بلیط و اصل شناسنامه هنگام سوار شدن در هواپیما الزامی است .

- جهت تورهای 6 شبه مبلغ دو تور سه شبه را باهم جمع کنید سپس 150, تومان از کل مبلغ کسر نمایید.

- پروازها با هواپیمایی کیش ایر و یا زاگرس می باشد و در این لیست امکان تغییر هواپیمایی نخواهد بود و نوع هواپیما Boeing MD می باشد.

قیمت ها بصورت 1000 * تومان میباشد(مثال : 630 یعنی 630000 تومان)

CHD
با ناهار

سوئیت یک خوابه + سرویس اضافه 4 نفره

سوئیت یک خوابه3نفره

3 نفره

2 نفره

نوع اتاق
تاریخ تور

420

680

690

655

715

25/12 به 28/12

550

560

530

570

26/12 به 28/12

840

850

805

865

26/12 به 29/12

985

995

965

1020

27/12 به 30/12

475

1150

1200

1175

1225

28/12 به 01/1

1310

1435

1335

1385

29/12 به 2/1

30/12 به 3/1

1/1 به 4/1

2/1 به 5/1

1260

1325

1285

1335

3/1 به 6/1

4/1 به 7/1

1220

1345

1245

1295

5/1 به 8/1

1180

1295

1195

1270

6/1 به 9/1

1140

1215

1145

1245

7/1 به 10/1

1070

1170

1070

1195

8/1 به 11/1

9/1 به 12/1

1085

1185

1085

1210

10/1 به 13/1

11/1 به 14/1

1040

1125

1025

1150

12/1 به 15/1

1115

13/1 به 16/1

420

850

910

840

935

14/1 به 17/1

420

730

750

715

780

15/1 به 18/1


جهت مشاهده اطلاعات بیشتر هتل شایگان کیش کلیک نمائید.

تلفنهای تماس تهران:

44155227 - 44155228 - 44147636 - 44168379