لیست قیمت های تور نوروزی هتل آریان کیش

خواهشمند است تاریخ مورد نظر را در لیست چک نمایید و پس از انتخاب از طریق تلفنهای دفتر تهران اقدام نمایید. درخواست میگردد بدلیل ترافیک بالای این روزها پس از جمع بندی سایر همراهانتان نسبت به رزرو اقدام نمایید زیرا جارتر بودن پروازها تورها به هیچ عنوان امکان کنسلی ویا تغییر تاریخ ندارد.

نکات قابل توجه :

- قیمت ها هر نفر تور به توامان می باشد.

- کودک بالای 5 سال جهت پذیرش در هتل بزرگسال محسوب می گردند.

- تحویل اتاق هتل ساعت 14 و تخلیه اتاق ساعت 12 می باشد.

- نرخ زیر 2 سال جهت صدور بلیط 10% بزرگسال بوده و همراه داشتن کپی شناسنامه جهت صدور بلیط و اصل شناسنامه هنگام سوار شدن در هواپیما الزامی است .

- جهت تورهای 6 شبه مبلغ دو تور سه شبه را باهم جمع کنید سپس 150, تومان از کل مبلغ کسر نمایید.

- پروازها با هواپیمایی کیش ایر و یا زاگرس می باشد و در این لیست امکان تغییر هواپیمایی نخواهد بود و نوع هواپیما Boeing MD می باشد.

قیمت ها بصورت 1000 * تومان میباشد(مثال : 630 یعنی 630000 تومان)

CHD
با ناهار

5 نفره

4 نفره

3 نفره

2 نفره

نوع اتاق
تاریخ تور

390

530

530

555

610

25/12 به 28/12

355

485

485

500

535

26/12 به 28/12

390

625

625

650

685

26/12 به 29/12

725

725

745

765

27/12 به 30/12

445

855

855

875

895

28/12 به 01/1

445

1000

1000

1035

1055

29/12 به 2/1

30/12 به 3/1

1/1 به 4/1

2/1 به 5/1

950

950

985

1005

3/1 به 6/1

4/1 به 7/1

925

925

945

965

5/1 به 8/1

900

900

920

940

6/1 به 9/1

875

875

895

915

7/1 به 10/1

830

830

845

865

8/1 به 11/1

9/1 به 12/1

840

840

860

880

10/1 به 13/1

11/1 به 14/1

780

780

800

825

12/1 به 15/1

13/1 به 16/1

650

650

680

690

14/1 به 17/1

390

565

565

595

615

15/1 به 18/1


جهت مشاهده اطلاعات بیشتر هتل آریان کیش کلیک نمائید.

تلفنهای تماس تهران:

44155227 - 44155228 - 44147636 - 44168379