لیست قیمت های تور نوروزی هتل تاپ رز کیش

خواهشمند است تاریخ مورد نظر را در لیست چک نمایید و پس از انتخاب از طریق تلفنهای دفتر تهران اقدام نمایید. درخواست میگردد بدلیل ترافیک بالای این روزها پس از جمع بندی سایر همراهانتان نسبت به رزرو اقدام نمایید زیرا جارتر بودن پروازها تورها به هیچ عنوان امکان کنسلی ویا تغییر تاریخ ندارد.

نکات قابل توجه :

- قیمت ها هر نفر تور به توامان می باشد.

- کودک بالای 5 سال جهت پذیرش در هتل بزرگسال محسوب می گردند.

- تحویل اتاق هتل ساعت 14 و تخلیه اتاق ساعت 12 می باشد.

- نرخ زیر 2 سال جهت صدور بلیط 10% بزرگسال بوده و همراه داشتن کپی شناسنامه جهت صدور بلیط و اصل شناسنامه هنگام سوار شدن در هواپیما الزامی است .

- جهت تورهای 6 شبه مبلغ دو تور سه شبه را باهم جمع کنید سپس 150, تومان از کل مبلغ کسر نمایید.

- پروازها با هواپیمایی کیش ایر و یا زاگرس می باشد و در این لیست امکان تغییر هواپیمایی نخواهد بود و نوع هواپیما Boeing MD می باشد.

قیمت ها بصورت 1000 * تومان میباشد(مثال : 630 یعنی 630000 تومان)

CHD

با ناهار

5 نفره

4 نفره

3 نفره

2 نفره

نوع اتاق

تاریخ تور

390

525

525

545

595

25/12 به 28/12

355

445

445

460

490

26/12 به 28/12

390

565

565

595

650

26/12 به 29/12

610

610

675

710

27/12 به 30/12

445

745

745

795

820

28/12 به 01/1

445

905

905

955

980

29/12 به 2/1

30/12 به 3/1

1/1 به 4/1

2/1 به 5/1

855

855

905

930

3/1 به 6/1

4/1 به 7/1

815

815

865

890

5/1 به 8/1

805

805

850

865

6/1 به 9/1

790

790

830

840

7/1 به 10/1

790

755

780

790

8/1 به 11/1

9/1 به 12/1

770

770

790

805

10/1 به 13/1

11/1 به 14/1

710

710

725

745

12/1 به 15/1

13/1 به 16/1

590

590

610

630

14/1 به 17/1

390

530

530

545

565

15/1 به 18/1

 

جهت مشاهده اطلاعات بیشتر هتل تاپ رز کیش کلیک نمائید.

تلفنهای تماس تهران:

44155227 - 44155228 - 44147636 - 44168379