تقدیر نامه مرکز توسعه و فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال

 

هیات داوران چهارمین جشنواره بین المللی رسانه های دیجیتال، پایگاه www.egardesh.com را در بخش پایگاه های اینترنتی و وبلاگ ها به عنوان بهترین پایگاه مبلغ و مروج ایران شناسی و میراث فرهنگی شایسته تقدیر داشته است.

انتخاب شایسته شما در آیین، در سال همت مضاعف، کار مضاعف، نشانی از شور خواستن و توانستن در راه بالندگیست.

این افتخار و شایستگی ارزانی شما و تقدیر ما بدرقه راهتان باد.