حرم حضرت شاهچراغ

شيراز
نوع جاذبه : تاریخی
ثبت نظر
نظرات
س.الف
تهران
آبان 15, 1396
10 / 10
وجود درختان سبز و سر به فلک کشيده در صحن حرم اين مکان معنوي رو خيلي دل انگيز کرده