• ثبت اطلاعات
  • جزئیات اطلاعات شما
  • انتظار تایید و پرداخت
  • دریافت واچر

جهت رزرو خدمات CIP اطلاعات زیر را وارد نمایید

1
اطلاعات پرواز


تعرفه خدمات
خدمات CIP
4,251,000 ریال
خدمات ویزا
1,702,000 ریال
خدمات ویلچر
2,001,000 ریال
هرنفر مشایعت کننده
1,702,000 ریال
خدمات حیوان خانگی
2,180,000 ریال
تویوتا کمری
1,050,000 ریال
ون مکسوس
1,308,000 ریال

2
اطلاعات مسافران
تعداد
1
3
استقبال کنندگان مشایعت کنندگان
تعداد
4
ترانسفر
تعداد قیمت
تویوتا کمری
تویوتا کمری
1050000
1,050,000 ریال
تویوتا کمری
ون مکسوس
1308000
1,308,000 ریال

آدرس مقصد از فرودگاه
آدرس مبدا به فرودگاه
3
اطلاعات رزرو گیرنده

هزینه قابل پرداخت : 4,251,000 ریال
ریال