گنبد جبلیه

كرمان
کرمان

درمنتهی الیه شرقی شهركرمان گنبد بزرگ وعجیبی است كه از سنگ ساخته شده ودست تطاول روزگاردرتخریب آن كوتاه آمده است. این گنبد هشت ضلعی تماما از سنگ است وعرض پی آن نیز درپایه به 3متر می رسد. درهشت طرف آن هشت دربه عرض 2مترقرارگرفته كه اخیرابرای مستحكم ساختن بناوجلوگیری از خرابی آن درگاه هاراباسنگ مسدود كرده اند وفقط یكی رابازگذاشته اند. قسمت بالای گنبد از آجرساخته شده ومعلوم نیست آیاروی گنبد كاشی بوده یانه . درداخل گنبد ظاهرا گچبری ها وتزیین كاری هایی وجود داشته كه قسمت بالای گنبد از آجر ساخته شده ومعلوم نیست آیاروی گنبد كاشی بوده یانه . درداخل گنبد ظاهرا گچبری ها وتزیین كاری هایی وجود داشته كه قسمت بالا ریخته وقسمت پایین رااز بین برده اند . از تاریخ بناوساختمان ومنظور از ساختمان این گنبد مطلبی به نظر نرسید . سرپرسی سایكس دركتاب هشت سال در ایران می نویسد از قبرستان متروكی كه رد می شوید یك ساختمان هشت ضلعی سنگی خواهید دید كه گنبدی به شكل دوهلال روی آن قرارگرفته وقطر داخلی آن 18 فوت وهرطرفی نیز 18فوت ونوك آن آجرومنتهی الیه آن به شكل دایره می باشد این نقطه راجبلیه می نامند وتنهاساختمان سنگی كرمان همین گنبد جبلیه است ایرانیهامعتقدند كه این محل مقبره یكی از زرتشتیان بوده وبرخی نیز عقیده دارند كه مزارسید محمد تباشیری است ولی نسبت اخیررادربعضی نقاط تكذیب می كنند. بدیهی است درموقعی كه این قبرستان راخراب و ویران كرده اند سنگ این مقبره رانیز برداشته وبرای نمایی به كاربرده اند . برخی این گنبد رامتعلق به عهد سلجوقیان می دانند ولی این ادعا درست نیست. این جبلی تحریف یافته كلمه گبری است وبرطبق قواعد اشتقاقهای فارسی گ به ج بدل شده است. قدمت این گنبدرااز این كلمه كه آن راگنبد گبر نیز گفته اند می توان حدس زد كه شاید مربوط به پیش از اسلام واز بناهای زرتشتی وگبری است. گرچه استیل آن بااستیل آتشكده تطابق ندارد.

موقعیت

ما در این وب سایت تلاش می کنیم راهنمای سفر شما باشیم و امکان رزرو هتل و تور مسافرتی را برای شما تامین کنیم. این وب سایت با قراردادی که با تعدادی هتل و برگزار کننده تور دارد همچنین با چندین وب سایت خدمات فوق را توزیع نموده و از این راه کسب درآمد می کند این وب سایت معروف به " سامانه رزرواسیون مهر " است که دفتر اصلی این شرکت در کیش بوده و شعبه تهران آن نیز هماهنگ کننده خدمات به مسافران عزیز می باشد.