بنای مشتاقیه

كرمان
کرمان

از بناهای دوره قاجاریه دركرمان بنای مشتاقیه است .مشتاقیه محلی درشرق مسجد جامع ومزاریكی از پشوایان صوفیه موسوم به مشتاق علیشاه است از دربزرگ كه وارد می شویم پس از گذشتن از راهرویی كم عرض وطولانی به باغچه مشتاقیه می رسیم . درطرف شمال بنادرساختمان ، مقبره مشتاقیه ، كوثر علیشاه ومیرحسین خان قراردارد. این محوطه ابتدا مزارمیرحسین خان جد اعلا ی سادات معروف به میرحسینی كرمان بوده است میرحسین خان درزمان زندیه وپس از فوت كریم خان زند چندی فرماندار كرمان بود واین محوطه رابرای آرامگاه خود انتخاب كرده بود . پس از قتل مشتاق، نعش اورانیز درمقبره میرحسین خان دفن كردند واینك معروف به مشتاقیه است . برفراز دومقبره مشتاق وكوثر علیشاه دوگنبدكاشیكاری وجود دارد كه درقرن اخیر ساخته شده وچون درساختمان آن توجه كافی نكرده اند ، قسمتهایی از كاشیها ریخته وبقیه نیز احتمال خرابی دارد وچون محل درآمدی مزار مشتاق نیست تعمیر هم نمی شود.

موقعیت

ما در این وب سایت تلاش می کنیم راهنمای سفر شما باشیم و امکان رزرو هتل و تور مسافرتی را برای شما تامین کنیم. این وب سایت با قراردادی که با تعدادی هتل و برگزار کننده تور دارد همچنین با چندین وب سایت خدمات فوق را توزیع نموده و از این راه کسب درآمد می کند این وب سایت معروف به " سامانه رزرواسیون مهر " است که دفتر اصلی این شرکت در کیش بوده و شعبه تهران آن نیز هماهنگ کننده خدمات به مسافران عزیز می باشد.