امامزاده زید

كرمان
کرمان

یكی از اماكن متبركه استان كرمان ، امامزاده زید شهداد است كه شجره نامه اش به امام رضا (ع )منسوب است . قدیمی ترین قسمت بنای ا مامزاده ایوان هشتی است به طول 9.-8 وعرض 85-5 متركه دیواری به ضخامت 5.-1 متردارد . احتمالا قدمت این ایوان به قرن هفتم هجری می رسد . تعمیرات حفاظتی این ایوان شامل مرمت طاق ، پی بندی های دیوارها وكاشیكاری گنبد است . كرمان یكی از اماكن متبركه استان كرمان ، امامزاده زید شهداد است كه شجره نامه اش به امام رضا (ع )منسوب است . قدیمی ترین قسمت بنای ا مامزاده ایوان هشتی است به طول 9.-8 وعرض 85-5 متركه دیواری به ضخامت 5.-1 متردارد . احتمالا قدمت این ایوان به قرن هفتم هجری می رسد . تعمیرات حفاظتی این ایوان شامل مرمت طاق ، پی بندی های دیوارها وكاشیكاری گنبد است . كرمان یكی از اماكن متبركه استان كرمان ، امامزاده زید شهداد است كه شجره نامه اش به امام رضا (ع )منسوب است . قدیمی ترین قسمت بنای ا مامزاده ایوان هشتی است به طول 9.-8 وعرض 85-5 متركه دیواری به ضخامت 5.-1 متردارد . احتمالا قدمت این ایوان به قرن هفتم هجری می رسد . تعمیرات حفاظتی این ایوان شامل مرمت طاق ، پی بندی های دیوارها وكاشیكاری گنبد است . كرمان یكی از اماكن متبركه استان كرمان ، امامزاده زید شهداد است كه شجره نامه اش به امام رضا (ع )منسوب است . قدیمی ترین قسمت بنای ا مامزاده ایوان هشتی است به طول 9.-8 وعرض 85-5 متركه دیواری به ضخامت 5.-1 متردارد . احتمالا قدمت این ایوان به قرن هفتم هجری می رسد . تعمیرات حفاظتی این ایوان شامل مرمت طاق ، پی بندی های دیوارها وكاشیكاری گنبد است . كرمان یكی از اماكن متبركه استان كرمان ، امامزاده زید شهداد است كه شجره نامه اش به امام رضا (ع )منسوب است . قدیمی ترین قسمت بنای ا مامزاده ایوان هشتی است به طول 9.-8 وعرض 85-5 متركه دیواری به ضخامت 5.-1 متردارد . احتمالا قدمت این ایوان به قرن هفتم هجری می رسد . تعمیرات حفاظتی این ایوان شامل مرمت طاق ، پی بندی های دیوارها وكاشیكاری گنبد است . كرمان یكی از اماكن متبركه استان كرمان ، امامزاده زید شهداد است كه شجره نامه اش به امام رضا (ع )منسوب است . قدیمی ترین قسمت بنای ا مامزاده ایوان هشتی است به طول 9.-8 وعرض 85-5 متركه دیواری به ضخامت 5.-1 متردارد . احتمالا قدمت این ایوان به قرن هفتم هجری می رسد . تعمیرات حفاظتی این ایوان شامل مرمت طاق ، پی بندی های دیوارها وكاشیكاری گنبد است . كرمان یكی از اماكن متبركه استان كرمان ، امامزاده زید شهداد است كه شجره نامه اش به امام رضا (ع )منسوب است . قدیمی ترین قسمت بنای ا مامزاده ایوان هشتی است به طول 9.-8 وعرض 85-5 متركه دیواری به ضخامت 5.-1 متردارد . احتمالا قدمت این ایوان به قرن هفتم هجری می رسد . تعمیرات حفاظتی این ایوان شامل مرمت طاق ، پی بندی های دیوارها وكاشیكاری گنبد است .

موقعیت

ما در این وب سایت تلاش می کنیم راهنمای سفر شما باشیم و امکان رزرو هتل و تور مسافرتی را برای شما تامین کنیم. این وب سایت با قراردادی که با تعدادی هتل و برگزار کننده تور دارد همچنین با چندین وب سایت خدمات فوق را توزیع نموده و از این راه کسب درآمد می کند این وب سایت معروف به " سامانه رزرواسیون مهر " است که دفتر اصلی این شرکت در کیش بوده و شعبه تهران آن نیز هماهنگ کننده خدمات به مسافران عزیز می باشد.