• ثبت اطلاعات
  • جزئیات اطلاعات شما
  • انتظار تایید و پرداخت
  • دریافت واچر

جهت رزرو خدمات CIP اطلاعات زیر را وارد نمایید

1
اطلاعات پرواز
فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران ، تهران ، ایران

تعرفه خدمات
خدمات تابعیت ایرانی (قیمت به ریال) تابعیت خارجی (قیمت به ریال)
خدمات CIP 9,500,000 9,500,000
خدمات ویزا 3,800,000 3,800,000
خدمات ویلچر 4,450,000 4,450,000
هرنفر مشایعت کننده 3,800,000 3,800,000
خدمات حیوان خانگی 4,800,000 4,800,000
سوئیت 6 ساعته یک نفره 4,400,000 4,400,000
سوئیت 12 ساعته یک نفره 7,500,000 7,500,000
سوئیت 24 ساعته یک نفره 11,300,000 11,300,000
سوئیت 6 ساعته دو نفره 5,750,000 5,750,000
سوئیت 12 ساعته دو نفره 9,000,000 9,000,000
سوئیت 24 ساعته دو نفره 12,650,000 12,650,000
سوئیت 6 ساعته سه نفره 6,500,000 6,500,000
سوئیت 12 ساعته سه نفره 10,000,000 10,000,000
سوئیت 24 ساعته سه نفره 14,000,000 14,000,000
تویوتا کمری (داخل شهر تهران) 3,400,000 3,400,000
ون مکسوس (داخل شهر تهران) 3,500,000 3,500,000
ون مکسوس (کرج/لواسان) 5,800,000 5,800,000
تویوتا کمری(کرج/لواسان) 2,800,000 2,800,000
خدمات پارکینگ (ورودی) 50,000 50,000
خدمات پارکینگ (هر ساعت اضافه) 32,000 32,000
اتاق کنفرانس هر ساعت (ظرفیت 12 نفر) 5,000,000 5,000,000
اتاق VIP هر ساعت 5,500,000 5,500,000
تویوتا کمری (کرج/لواسان) 5,600,000 5,600,000
تویوتا RAV4 (داخل شهر تهران) 3,700,000 3,700,000
تویوتا RAV4 (کرج/لواسان) 5,500,000 5,500,000

2
اطلاعات مسافران
تعداد
مسافر 1
3
استقبال کنندگان مشایعت کنندگان
تعداد
4
ترانسفر
تعداد قیمت
تویوتا کمری
تویوتا کمری (داخل شهر تهران)
3400000
3,400,000 ریال
تویوتا کمری
ون مکسوس (داخل شهر تهران)
3500000
3,500,000 ریال
تویوتا کمری
ون مکسوس (کرج/لواسان)
5800000
5,800,000 ریال
تویوتا کمری
تویوتا کمری(کرج/لواسان)
2800000
2,800,000 ریال
تویوتا کمری
خدمات پارکینگ (ورودی)
50000
50,000 ریال
تویوتا کمری
خدمات پارکینگ (هر ساعت اضافه)
32000
32,000 ریال
تویوتا کمری
تویوتا کمری (کرج/لواسان)
5600000
5,600,000 ریال
تویوتا کمری
تویوتا RAV4 (داخل شهر تهران)
3700000
3,700,000 ریال
تویوتا کمری
تویوتا RAV4 (کرج/لواسان)
5500000
5,500,000 ریال

آدرس مقصد از فرودگاه
آدرس مبدا به فرودگاه
  • برای دریافت خدمات ترانسفر ؛ زمان پرواز شما باید حداقل 4 ساعت با زمان درخواست فاصله داشته باشد
اطلاعات رزرو گیرنده

هزینه قابل پرداخت : 9,500,000 ریال
ریال