• ثبت اطلاعات
  • جزئیات اطلاعات شما
  • انتظار تایید و پرداخت
  • دریافت واچر

جهت رزرو خدمات CIP اطلاعات زیر را وارد نمایید

1
اطلاعات پرواز
فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران ، تهران ، ایران

تعرفه خدمات
خدمات تابعیت ایرانی (قیمت به ریال) تابعیت خارجی (قیمت به ریال)
خدمات CIP 35,000,000
خدمات ویزا
خدمات ویلچر 11,150,000
هرنفر مشایعت کننده 15,000,000
خدمات حیوان خانگی 12,000,000
سوئیت 6 ساعته یک نفره 7,500,000
سوئیت 12 ساعته یک نفره 12,600,000
سوئیت 24 ساعته یک نفره 19,000,000
سوئیت 6 ساعته دو نفره 9,800,000
سوئیت 12 ساعته دو نفره 15,500,000
سوئیت 24 ساعته دو نفره 22,000,000
سوئیت 6 ساعته سه نفره 11,000,000
سوئیت 12 ساعته سه نفره 17,000,000
سوئیت 24 ساعته سه نفره 24,000,000
تویوتا کمری (داخل شهر تهران) 5,500,000 5,500,000
ون مکسوس (داخل شهر تهران) 13,000,000 13,000,000
ون مکسوس (کرج/لواسان) 19,000,000 19,000,000
تویوتا کمری ( حومه تهران ) 12,500,000 12,500,000
خدمات پارکینگ مسقف (ورودی) 80,000 80,000
خدمات پارکینگ مسقف(هر ساعت اضافه) 80,000 80,000
اتاق کنفرانس هر ساعت (ظرفیت 12 نفر) 15,000,000 15,000,000
اتاق VIP هر ساعت 11,000,000 11,000,000
محدوده تهران 9,500,000 9,500,000
تویوتا RAV4 (داخل شهر تهران) 10,500,000 10,500,000
تویوتا RAV4 (کرج/لواسان) 15,500,000 15,500,000

2
اطلاعات مسافران
تعداد
مسافر 1
3
استقبال کنندگان مشایعت کنندگان
تعداد
4
ترانسفر
تعداد قیمت
تویوتا کمری
تویوتا کمری (داخل شهر تهران)
5500000
5,500,000 ریال
تویوتا کمری
ون مکسوس (داخل شهر تهران)
13000000
13,000,000 ریال
تویوتا کمری
ون مکسوس (کرج/لواسان)
19000000
19,000,000 ریال
تویوتا کمری
تویوتا کمری ( حومه تهران )
12500000
12,500,000 ریال
تویوتا کمری
خدمات پارکینگ مسقف (ورودی)
80000
80,000 ریال
تویوتا کمری
خدمات پارکینگ مسقف(هر ساعت اضافه)
80000
80,000 ریال
تویوتا کمری
محدوده تهران
9500000
9,500,000 ریال
تویوتا کمری
تویوتا RAV4 (داخل شهر تهران)
10500000
10,500,000 ریال
تویوتا کمری
تویوتا RAV4 (کرج/لواسان)
15500000
15,500,000 ریال

آدرس مقصد از فرودگاه
آدرس مبدا به فرودگاه
  • برای دریافت خدمات ترانسفر ؛ زمان پرواز شما باید حداقل 4 ساعت با زمان درخواست فاصله داشته باشد
اطلاعات رزرو گیرنده

هزینه قابل پرداخت : 35,000,000 ریال
ریال