شهر خدابنده
جمعیت : 34،921
شهر شاهین شهر
جمعیت : 256/000
شهر خرمدره
جمعیت : 65,000
شهر خمینی شهر
جمعیت : 319,727
شهر زرین شهر
جمعیت : 94118
شهر باغ بهادران
جمعیت : 8808
شهر شهریار
جمعیت : 744٬210
شهر قدس
جمعیت : 663٫290
شهر نظرآباد
جمعیت : 141،160
شهر ابهر
جمعیت : 99٬285
ماسوله
نامشخص

شهرك تاریخی ماسوله برخوردار از طبیعتی دل انگیز و معماری حیرت انگیز با قدمتی بیش از 1000 سال در 35 كیلومتری فومن و60 كیلومتری رشت قرار دارد. این مجموعه زیبای بجا مانده از تاریخ با سنتها و آداب و رسوم ، صنایع دستی و جاذبه های فراوا...

شهر مشگین شهر
جمعیت : 66/883