شهر بهار
جمعیت : 28689

شهر بهار در 15 کیلومتری همدان قرار دارد. این شهر از شمال به کبودرآهنگ، از جنوب به تویسرکان و اسدآباد، از شرق به همدان، از غرب با استان کردستان، شهر قروه همجوار است. زبان مردم شهر بهار با ترکی آدربایجان تفاوتی ندارد. این شهر دارای ...

شهر ورنامخواست
جمعیت : 19،350

ورنامخواست جزو شهرستان لنجان در جنوب غربی استان اصفهان است. این شهر تا مرکز اصفهان 55 کیلومتر فاصله دارد، از شمال به زاینده رود از جنوب به صنایع دفاعی دسترسی دارد. ورنامخواست به دلیل همجواری با رودخانه زاینده رود دارای خاک حاصلخیز...

شهر عسگران
نامشخص

عسگران در بخش کرون شهرستان تیران و کرون در 45 کیلومتری استان اصفهان قرار دارد. از زمانی که گورهایی مربوط به دوره اشکانی در منطقه دربید و گنهران یافت شده، قدمت این شهر را به دوره اشکانی ربط داده اند. عسگران به شهرهای اصفهان، چادگان...

شهر ایزدشهر
نامشخص

ایزدشهر از شهرهای استان مازندران است که در سال 84 از یکی شدن روستاهای ساروج محله، امیرآباد، بازارسر و بخش مرکزی شهرستان نور تاسیس شد. نام این شهر از شهرک ییلاقی ایزدشهر که توسط غلامرضا پهلوی ساخته شد، گرفته شده است. حمام قدیمی میر...