• 20:00

    چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
  • 20:55

    چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,648,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
سیستمی