• 19:00

  جمعه,04 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 19:55

  جمعه,04 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:00

  جمعه,04 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 19:55

  جمعه,04 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی