• 11:45

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 14:05

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 11:45

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 14:05

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,130,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری