• 13:45

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 16:05

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 13:45

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 16:05

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری