• 13:40

  جمعه,04 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:11

  جمعه,04 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:00

  جمعه,04 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:31

  جمعه,04 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
5,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : R
مدل : Boeing
چارتری