• 15:15

  چهار شنبه,05 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:46

  چهار شنبه,05 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:35

  چهار شنبه,05 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:06

  چهار شنبه,05 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
6,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری