• 17:30

    شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
فرودگاه کیش , کیش،ایران
7,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری