• 09:30

  شنبه,27 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 11:30

  شنبه,27 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 09:30

  شنبه,27 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 11:30

  شنبه,27 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 16:10

  شنبه,27 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:10

  شنبه,27 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری