• 13:00

    یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 15:00

    یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
6,016,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی