• 17:30

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:30

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
14,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:30

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:30

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
14,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری