• 15:00

    یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
فرودگاه جزیره قشم،قشم، ایران
2,321,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی