• 10:30

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
فرودگاه جزیره قشم،قشم، ایران
1,564,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
  • 10:30

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
فرودگاه جزیره قشم،قشم، ایران
1,776,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی