• 08:10

    یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
  • 09:07

    یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,851,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی