• 20:00

    دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
  • 20:57

    دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه کیش , کیش،ایران
5,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری