• 10:45

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 13:05

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
4,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 10:45

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 13:05

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری