• 22:15

    جمعه,29 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
  • 00:35

    شنبه,30 تیر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
4,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری