• 15:00

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 17:20

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه کیش , کیش،ایران
2,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:00

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 17:20

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه کیش , کیش،ایران
2,625,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری