• 12:00

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 14:20

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه کیش , کیش،ایران
3,730,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:45

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 18:05

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه کیش , کیش،ایران
3,830,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری