• 13:30

  شنبه,04 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 15:30

  شنبه,04 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:30

  شنبه,04 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 15:30

  شنبه,04 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری