• 14:00

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 15:53

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,763,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 14:00

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 15:53

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,763,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی