• 13:40

    دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
فرودگاه جزیره قشم،قشم، ایران
6,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
  • 13:40

    دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
فرودگاه جزیره قشم،قشم، ایران
7,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
  • 09:00

    دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
فرودگاه جزیره قشم،قشم، ایران
10,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری