• 11:50

    یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
فرودگاه جزیره قشم،قشم، ایران
7,390,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
  • 12:10

    یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
فرودگاه جزیره قشم،قشم، ایران
7,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری