• 06:45

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
فرودگاه جزیره قشم،قشم، ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 06:45

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
فرودگاه جزیره قشم،قشم، ایران
4,108,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:35

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
فرودگاه جزیره قشم،قشم، ایران
4,108,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:35

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
فرودگاه جزیره قشم،قشم، ایران
5,062,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی