• 06:30

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:38

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهدای ایلام , ایلام ، ایران
1,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
چارتری
 • 11:15

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:23

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهدای ایلام , ایلام ، ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
چارتری