• 05:50

  پنجشنبه,27 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:58

  پنجشنبه,27 تیر

فرودگاه شهدای ایلام , ایلام ، ایران
5,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 05:50

  پنجشنبه,27 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:58

  پنجشنبه,27 تیر

فرودگاه شهدای ایلام , ایلام ، ایران
6,122,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی