• 16:00

    پنجشنبه,27 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
  • 16:48

    پنجشنبه,27 تیر

فرودگاه رشت , رشت ، ایران
6,122,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی