• 15:55

    سه شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
فرودگاه ساری , ساری ، ایران
2,518,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی