اقامتگاه سنتی فلاحتی کاشان

آدرس کاشان،خیابان محتشم،کوچه قدر 24،کوچه سر پله
نوع اتاق
قیمت
سردابچه اول
سردابچه اول
حداکثر ظرفیت : 2 نفر
قیمت نیازمند استعلام است
سرداب شمالی
سرداب شمالی
حداکثر ظرفیت : 4 نفر
49,600,000 ریال
سردابچه دوم
سردابچه دوم
حداکثر ظرفیت : 2 نفر
قیمت نیازمند استعلام است
سردابچه سوم
سردابچه سوم
حداکثر ظرفیت : 2 نفر
قیمت نیازمند استعلام است
سرداب جنوبی
سرداب جنوبی
حداکثر ظرفیت : 6 نفر
قیمت نیازمند استعلام است
سردابچه چهارم
سردابچه چهارم
حداکثر ظرفیت : 2 نفر
قیمت نیازمند استعلام است
گوشواره اول
گوشواره اول
حداکثر ظرفیت : 3 نفر
قیمت نیازمند استعلام است
گوشواره دوم
گوشواره دوم
حداکثر ظرفیت : 3 نفر
قیمت نیازمند استعلام است
زمستان نشین شمالی
زمستان نشین شمالی
حداکثر ظرفیت : 2 نفر
قیمت نیازمند استعلام است
زمستان نشین جنوبی
زمستان نشین جنوبی
حداکثر ظرفیت : 2 نفر
قیمت نیازمند استعلام است
گوشواره سوم
گوشواره سوم
حداکثر ظرفیت : 4 نفر
قیمت نیازمند استعلام است
شاهنشین
شاهنشین
حداکثر ظرفیت : 2 نفر
39,200,000 ریال
گوشواره چهارم
گوشواره چهارم
حداکثر ظرفیت : 4 نفر
قیمت نیازمند استعلام است
حوض خانه شرقی
حوض خانه شرقی
حداکثر ظرفیت : 4 نفر
قیمت نیازمند استعلام است
حوض خانه غربی
حوض خانه غربی
حداکثر ظرفیت : 2 نفر
قیمت نیازمند استعلام است
سه دری
سه دری
حداکثر ظرفیت : 4 نفر
57,000,000 ریال
بالاخانه اول
بالاخانه اول
حداکثر ظرفیت : 2 نفر
قیمت نیازمند استعلام است
بالاخانه دوم
بالاخانه دوم
حداکثر ظرفیت : 2 نفر
قیمت نیازمند استعلام است
بالاخانه سوم
بالاخانه سوم
حداکثر ظرفیت : 4 نفر
قیمت نیازمند استعلام است
بالاخانه چهارم
بالاخانه چهارم
حداکثر ظرفیت : 4 نفر
قیمت نیازمند استعلام است

درباره

توضیحات:

آدرس اقامتگاه سنتی فلاحتی کاشان

کاشان،خیابان محتشم،کوچه قدر 24،کوچه سر پله
تلفن راهنمای رزرو اینترنتی :
مطالب خواندنی
ثبت نظرات مسافران درمورد هتل
  • درصد رضایتمندی
  • آرامش، پاکیزگی و وضعیت اتاق‌ها
  • کیفیت رستوران و کافی شاپ
  • خدمات و نحوه برخورد کارکنان