اقامتگاه سنتی فلاحتی کاشان

آدرس کاشان،خیابان محتشم،کوچه قدر 24،کوچه سر پله
نوع اتاق
قیمت
سردابچه اول
سردابچه اول
حداکثر ظرفیت : 2 نفر
6,690,000 ریال
تا 36% تخفیف
4,300,000 ریال
سرداب شمالی
سرداب شمالی
حداکثر ظرفیت : 4 نفر
11,500,000 ریال
تا 31% تخفیف
8,000,000 ریال
سردابچه دوم
سردابچه دوم
حداکثر ظرفیت : 2 نفر
6,690,000 ریال
تا 49% تخفیف
3,430,000 ریال
سردابچه سوم
سردابچه سوم
حداکثر ظرفیت : 2 نفر
6,690,000 ریال
تا 38% تخفیف
4,200,000 ریال
سرداب جنوبی
سرداب جنوبی
حداکثر ظرفیت : 6 نفر
17,130,000 ریال
تا 39% تخفیف
10,600,000 ریال
سردابچه چهارم
سردابچه چهارم
حداکثر ظرفیت : 2 نفر
6,690,000 ریال
تا 38% تخفیف
4,200,000 ریال
گوشواره اول
گوشواره اول
حداکثر ظرفیت : 3 نفر
8,350,000 ریال
تا 38% تخفیف
5,200,000 ریال
گوشواره دوم
گوشواره دوم
حداکثر ظرفیت : 3 نفر
8,350,000 ریال
تا 38% تخفیف
5,200,000 ریال
زمستان نشین شمالی
زمستان نشین شمالی
حداکثر ظرفیت : 2 نفر
6,690,000 ریال
تا 38% تخفیف
4,200,000 ریال
زمستان نشین جنوبی
زمستان نشین جنوبی
حداکثر ظرفیت : 2 نفر
6,690,000 ریال
تا 38% تخفیف
4,200,000 ریال
گوشواره سوم
گوشواره سوم
حداکثر ظرفیت : 4 نفر
10,010,000 ریال
تا 39% تخفیف
6,200,000 ریال
شاهنشین
شاهنشین
حداکثر ظرفیت : 2 نفر
14,970,000 ریال
تا 39% تخفیف
9,200,000 ریال
گوشواره چهارم
گوشواره چهارم
حداکثر ظرفیت : 4 نفر
10,010,000 ریال
تا 39% تخفیف
6,200,000 ریال
حوض خانه شرقی
حوض خانه شرقی
حداکثر ظرفیت : 4 نفر
21,000,000 ریال
تا 30% تخفیف
14,700,000 ریال
حوض خانه غربی
حوض خانه غربی
حداکثر ظرفیت : 2 نفر
21,000,000 ریال
تا 30% تخفیف
14,700,000 ریال
سه دری
سه دری
حداکثر ظرفیت : 4 نفر
14,980,000 ریال
تا 39% تخفیف
9,200,000 ریال
بالاخانه اول
بالاخانه اول
حداکثر ظرفیت : 2 نفر
6,690,000 ریال
تا 38% تخفیف
4,200,000 ریال
بالاخانه دوم
بالاخانه دوم
حداکثر ظرفیت : 2 نفر
6,690,000 ریال
تا 38% تخفیف
4,200,000 ریال
بالاخانه سوم
بالاخانه سوم
حداکثر ظرفیت : 4 نفر
10,010,000 ریال
تا 39% تخفیف
6,200,000 ریال
بالاخانه چهارم
بالاخانه چهارم
حداکثر ظرفیت : 4 نفر
10,010,000 ریال
تا 35% تخفیف
6,560,000 ریال

درباره

توضیحات:

آدرس اقامتگاه سنتی فلاحتی کاشان

کاشان،خیابان محتشم،کوچه قدر 24،کوچه سر پله
تلفن راهنمای رزرو اینترنتی :
مطالب خواندنی
ثبت نظرات مسافران درمورد هتل
  • درصد رضایتمندی
  • آرامش، پاکیزگی و وضعیت اتاق‌ها
  • کیفیت رستوران و کافی شاپ
  • خدمات و نحوه برخورد کارکنان