آرامگاه کلنل پسیان

مشهد
نوع جاذبه : تاریخی
ثبت نظر