بند امیر

فارس
شیراز

بند امیر در انتهای جلگه و دشت پهناور مرودشت پل تاریخی و بند عظیمی بر روی رود كرساخته شده است. این پل كه از آثار زمان عضدالدوله دیلمی است متعلق به نیمه اول قرن چهارم قمری است .ساختمان این بند كه به منزله سدی برای آبیاری و مشروب ساختن آبادیهای مجاور آن است در زمره بناهای اسلامی به شمار میرود .در حال حاضر چند دهانه آن ریخته شده و نیاز به مرمت و پی بندی كامل دارد.

موقعیت

ما در این وب سایت تلاش می کنیم راهنمای سفر شما باشیم و امکان رزرو هتل و تور مسافرتی را برای شما تامین کنیم. این وب سایت با قراردادی که با تعدادی هتل و برگزار کننده تور دارد همچنین با چندین وب سایت خدمات فوق را توزیع نموده و از این راه کسب درآمد می کند این وب سایت معروف به " سامانه رزرواسیون مهر " است که دفتر اصلی این شرکت در کیش بوده و شعبه تهران آن نیز هماهنگ کننده خدمات به مسافران عزیز می باشد.