حجاریهای خان تختی

آذربایجان غربی- 15 کیلومتری جاده سلماس به ارومیه
نوع جاذبه : تاریخی

مطالب خواندنی

ثبت نظر