شهر اردبیل

نامشخص
لطفا صبر کنید ...
ثبت نظر
نظرات
reza
nikkhoo
10 / 10
خیلی خوش گذشت
س.الف
تهران
10 / 8
شهر تميزيه با مردمان خوب، فقط اميدوارم با فارس ها مهربانتر بشن