شهر خلخال

نامشخص
لطفا صبر کنید ...
ثبت نظر
نظرات
امیرحسین
فردیس
10 / 10
واقعا جای عالی و بکری است. مخصوصا شهر کلور و جاده اسالم خلخال که به گردنه الماس معروف هست.