امامزاده روشن آباد

گرگان
نوع جاذبه : زیارتی
ثبت نظر