منطقه حفاظت شده سبزکوه

شهرکرد
نوع جاذبه : تاریخی
ثبت نظر